“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.”


“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.”
— MARCEL PROUST -
Johnny 13 Videografie - Zaandam - Contact

Ja, deze website gebruikt ook cookies. Dit is de vervelende maar verplichte cookie melding!